सुरुवात..

उर्मी बसलेल्या घावांना या वेळी
जवळून न्याहाळून बघायचं आहे
कितीतरी वेळ तसंच ....
काही निर्णय आणि त्यानंतर बराचसा संयम
..... कुठेतरी सुरुवात करावीच लागेल

हो, यावेळी हेच ठरवलंय !!!


Comments

Popular posts from this blog

एक प्रयत्न -गांधीजींना उलगडण्याचा.

मिसकॉल..

यशवंतराव.. (भाग १)